GEA Sverige - GEA Robot

Mikael Elström 

Om Mikael Elström:

Gård: Nyby gård

Familj: Mikael, Petra och barnen Clara, Joel och Jakob Elström

Stall: Lösdriftsstall byggt 2006

Besättning: 210 årskor holstein.

Avkastning: Levererar 12.000 kg ECM per ko och år, målet är att leverera 15.000 kg ECM med den nya mjölkrobotsatsningen.

Mjölkningsystem: Fyra GEA Dairyrobot R9500

Mikael Elström Investerar för att nå 15.000 kg ECM

 

Målet är att kunna leverera 15.000 kg ECM per ko och år på Nyby gård strax utanför Laholm. Gården drivs av Mikael Elström och hans familj. Tillsammans med Indulant Montage AB installerades under hösten nya robotar och managementprogram från GEA. Genom en ökad kapacitet, ett välfungerande system som hittar kor med störningar i tidigt skede samt hållbara och friska djur, hoppas gården nå sina mål inom en femårsperiod.  

 

Nyby gård har ägts och drivits av Mikaels släkt sedan år 1812. Som sjunde generationen på gården tog Mikael och hans familj över 2005.

-Innan vi valde att ta över gården ställde vi oss frågorna varför vi skulle bli bönder och vad vi ville uppnå. Vi var trötta på den bundenhet det innebar att gå upp och mjölka korna varje dag, vi ville inte ha det så. Vi insåg därför ganska snabbt att vi ville satsa på robotmjölkning, säger Mikael.

Mikael och fem andra lantbrukare som stod inför samma satsning började gemensamt åka runt och titta på olika robotar.

-Det slutade med att vi gjorde en gemensam upphandling på all stallinredning, utfodringsanläggning och RMS robotmodell Titan, säger Mikael.

Lantbrukarna fick hjälp av RMS att rita stallarna och planera för arbetslogistik och djurkomfort.

I november 2006 invigdes den nya lösdriften med 210 koplatser, Titanrobot med fyra boxar och bandfoderanläggning. Företaget RMS Titan blev uppköpta av GEA.

-GEA tyckte att konceptet med roboten var bra, men de ville förbättra den och började därför bygga om den. När GEA lanserade sin nya robot MIone med flerboxsystem i Sverige satte vi in den nya roboten, det blev en stor förbättring, säger Mikael.

 

Jämförde olika mjölkningsrobotar

-För några år sedan konstaterade vi att vi hade nått de mål vi hade, men vi satt fast, vi kom inte framåt, säger Mikael.

I takt med att korna ökade i produktion började de närma sig gränsen för vad systemet klarade av. Korna lade för mycket tid på att köa i uppsamlingsfållan, det ledde till att de hade mindre tid att äta och fick således problem med energiförsörjningen.

- Det var helt enkelt dags att öka mjölkningskapaciteten, och vi började jämföra de olika robotarna på marknaden, säger Mikael.

Efter att ha rest runt och besökt gårdar med olika fabrikat av mjölkningsobotar föll till slut valet på GEAs DairyRobot 9500, en enkelboxrobot som lanserades i Sverige 2016.

-Vi valde de robotarna för att GEA har en väldigt stor erfarenhet av livsmedelsproduktion, sjukvård och läkemedelsindustrin, produktioner som kräver enorm noggrannhet. Samma teknik har de applicerat i den nya mjölkningsroboten. Vi såg också vad som var förbättrat från vår dåvarande robot. En annan viktig anledning till att vi valde robotar från GEA är att vi är väldigt nöjda med service- och återförsäljarföretaget Indulant montage AB, de är en viktig bricka och samarbetspartners i driften, säger Mikael. 

 

Installationen gick som planerat

Mikael och hans familj köpte fyra robotar som installerades av Indulant montage AB i september 2020.

-Installationen gick smidigt. Serviceteknikerna flyttade ut den gamla roboten på spalten i samlingsfållan, där kunde korna fortsätta mjölkas när de nya robotarna installerades. Allt gick som vi hade planerat, vi hade tillsammans tänkt på allt som skulle kunna strula, säger Mikael.

Tre robotar ställdes där den gamla roboten hade stått, den fjärde roboten ställdes längs med en kortsida i mjölkfållan.

-Vi hade tänkt att bygga en egen fil för lågrankade kor till den fjärde roboten, men vi har inte behövt göra det. De äldre korna som är vana vid den gamla robotens placering väljer att gå dit och de yngre och lågrankade korna går bakom de äldre till en egen robot, säger Mikael.

 

Positiva resultat

Några månader efter installationen har Mikael redan märkt stora förbättringar i besättningen. Med de fyra nya robotarna har kapaciteten ökat med ungefär 30 procent, i mjölkfållan står aldrig fler än sex-sju kor i kö. Varje mjölkning går ungefär en halv minut snabbare än tidigare.  Mindre än ett halvår efter igångkörningen av nya anläggningen har han redan ökat produktionen till 40kg i snitt per mjölkande ko och dygn.

-Korna äter mer, det kom faktiskt som en överraskning för oss. Det började med att fodret tog slut snabbt på foderbordet, vi blandade mer, mätte TS-halten och undrade vart vi mätte fel. Men sen förstod vi, nu fungerar ju kotrafiken och korna har tid att äta, säger Mikael.

Korna äter nu ungefär 3 kg TS mer på foderbordet än innan robotbytet. När korna har möjlighet att äta mer har också deras problem med energiförsörjningen i princip försvunnit.

Tidigare fick de behandla ungefär var tredje nykalvad ko med propylenglykol i en vecka, nu har de behandlat en ko sedan de nya robotarna installerades.

- Efter den senaste klövverkningen kunde vi också konstatera att blödningarna som tidigare var ett stort problem, nu i princip är borta, korna behöver inte stå i onödan längre, säger Mikael.

 

I samband med robotbytet byttes även managementprogrammet.

-Tidigare hade vi aktivitetsmätning, men nu valde vi att köpa CowScout – ett system levererat av GEA som gör det möjligt att avläsa kornas aktivitet, inaktivitet, ättid, vilotid och idissling. Med CowScout får vi ett bra hjälpmedel för att se hur djuren har det. Det fungerar fantastiskt bra, vi ser snabbt om korna har störningar och hinner ofta åtgärda dem i ett tidigt stadium och minskar därmed veterinärbehandlingarna. 

 

Mål att leverera 15.000 kg ECM per ko och år

Med den nya investeringen har gården tillsammans med Indulant montage AB satt som mål att på 200 mjölkande kor kunna leverera 3 miljoner kilo mjölk till mejeriet varje år, cirka 15 000 kilo ECM per ko. I dagsläget levererar gården drygt 12.000 kg per ko och år. På Nyby gård satsar man på hållbara djur med ett mål att de ska producera mjölk i minst fyra laktationer. Fokus ligger på att ha friska kor som har möjlighet att äta så mycket de vill, vila i lugn och ro och bli mjölkade utan att behöva stå i kö.

-Inom en femårsperiod måste vi vara där om vi ska ligga i framkant. Vi kommer nå våra mål genom att optimera och ge korna de bästa förutsättningarna för att producera mjölk, säger Mikael.

Fakta:

Fyra framgångsfaktorer för att nå 15.000 kilo ECM

1.Hållbara kor som levererar mjölk i minst fyra laktationer

2.Snabbare mjölkningar och högre mjölkningskapacitet ger minskad kötid till robot som i sin tur ger korna mer tid att äta och vila.

3.Mer tid att äta och vila ger friskare kor med bra energibalans och en bättre klövhälsa

4.Managementsystemet Cowscout hjälper djurskötaren att hitta och åtgärda avvikande kor i tidigt stadium.

Copyright Indulant Montage AB