GEA Sverige - GEA Robot

Skiold - Unika lösningar för Sveriges grisproducenter


Blötutfodring
SKIOLD's blötutfodring gör avancerad utfodring effekivt, utan att bli avancerad

Det finns en antal olika lösningar, från den enkla anläggningen med en blandartank, till den mer avancerade med restlös utfodring och med multifasanläggning med flera blandnings- och utfodringstankar.

Blandartank

SKIOLD tillhandahåller ett komplett tankprogram från 1500 l till 8000 l. Blandartankarna är försedda med sump som medverkar till att minimera restmängden försedd med magnet för uppsamling av metallföremål. Systemet kan anslutas till resttank för uppsamling av restmängd. Det är också en integrerad del av rörtömningssystemet där de gamla recepten i rörsträngen trycks ut av det nya receptet. Både resttankar och blandartankar är försedda med automatisk rengöring. Säkerhetsanordning placerat överst på tanken motverkar skada. Tanken är konstruerad för lång livslängd och snabb rengöring.

Foderpumpar

SKIOLD erbjuder ett komplett pumpprogram. Anläggningen är försedd med beprövade pumpar, högpresterande och med hög driftssäkerhet. Centrifugalpumparna i rostfritt stål levereras med 4,0 eller 5,5 kW motorer. SKIOLD har stor fokus på energiförbrukning och underhålls omkostnader.

Foderventiler

SKIOLD har ett komplett foderventilprogram som bland annat består av foderventiler och kulventiler. Kulventilerna används speciellt där man skall pumpa över långa avstånd.
SKIOLD’s nya DM5 foderventil är framställd att tåla de stora krav som krävs för driftssäkerhet och servicevänlighet. Ventilen är försedd med en rostfri anborrningsbygel och rostfria bult som gör den lätt att montera. Gummimembranen är gjorda av 2 lager gummi som vulkats samman kring ett kraftigt fibernät. Detta ger en riktigt starkt membran med lång livslängd.

Blötutfodringsprinciper

SKIOLD’s blötfoderdator är utvecklad för att tillgodose den moderna svinproduktionen, där speciellt driftssäkerhet, noggrannhet och effektivitet är i fokus. Anläggningen designas och dimensioneras efter kundens behov.

En av SKIOLD’s signum är noggrannheten i utfodringen, även i grisningsstallet. Konceptet är vidareutveckla, så att man nu kan differrentiera eftergångstiden. Det betyder att man kan dosera noggrant där det krävs, t.ex. i grisningsstallet med 3-5 utfodringar, eller så kan man pumpa ut fodret med hög kapacitet där noggrannheten är mindre viktig, som t.ex. i betäckningsavdelningen.

Ett annat kännetecken för SKIOLD’s blötutfodring är ”restlös utfodring”. Principen är utvecklad så att det inte kommer smutsigt vatten tillbaka till tanken. Det betyder att det alltid är rent vatten i rören mellan utfodringarna, och att man alltid får friskt foder ut till grisarna. Detta är speciellt viktigt i grisningsavdelningen och i dräktighetsstallen.

Produktionsdata samlas naturligtvis in i foderdatorn och kan överföras till managementprogrammet. Foderdatorn kan även styra vårt stora program av foderberedningsutrustning.